SIIS API - dokumentacja

Dane offline

Zgromadzone dane są możliwe do pobrania offline, w formie archiwów ZIP zawierających dane zebrane w poszczególnych latach: